Saturday, May 23, 2009

Национален ден на Власите...

сабота, 23 мај 2009
Наслов: НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ВЛАСИТЕ
Со указ - Ираде на Султанот Абдул ХамидII , од 23 мај 1905 година, власите биле признати како посебен “милет“ - народ. Со тој указ, власите ги уживале сите права на културен план во тогашната Отоманска Империја. Денес, овој датум во Република Македонија се слави како Национален Ден на Власите и е неработен за припадниците на влашката заедница.

No comments: