Friday, May 23, 2008

Национален ден на Власите

Во 1905 година со Ираде - указ на турскиот султан Абдул Хамид II, Власите се признати како посебен народ во Отоманското царство.
Организациите на Власите на Балканот го слават овој ден како Национален ден на Власите.

No comments: